top of page
pozadi1.jpg

UL Křížení 
Oprava výhybek v uzlu Ústí n. L. hl.n.

Trať:                  Praha - Děčín hl.n.

Realizace:        2020/2021

Hlavním cílem této stavby bylo doplnění kolejového propojení mezi 3. a 5. staniční kolejí na pražském (jižním) zhlaví v obvodu osobního nádraží ŽST Ústí nad Labem hl.n. Touto úpravou došlo k odstranění úzkého hrdla dopravního programu a tím je zajištěn plynulejší provoz a vytvořen potenciál pro nárůst dopravních relací v ŽST Ústí nad Labem hl.n. Nová kolejová spojka umožní jízdy z koleje č. 3 v ŽST Ústí n. L. hl. n. obvod osobní nádraží do ŽST Ústí n. L. západ a opačně.

V návaznosti na uvažované úpravy kolejiště byla obnovena část železničního svršku. Dále došlo k úpravám trakčního vedení, zabezpečovacího zařízení, byla zkrácena jižní část 2. nástupiště a adekvátně tomu bylo prodlouženo nástupiště v severní části směrem na Děčín.

Stávající_01.jpg

Původní stav

Nový_01.jpg

Nový stav

bottom of page