top of page
pozadi1.jpg

ŽST Bečov
Oprava staničních kolejí 1 – 8 a výhybek v žst. Bečov nad Teplou (2. část) – PD

Trať:                 Mariánské Lázně - Karlovy Vary dolní n.

Realizace:        2020/2021

V žst. Bečov nad Teplou bylo opraveno stávající kolejiště. V souvislosti s opravou kolejiště bylo upraveno směrové a výškové uspořádání kolejiště tak, aby bylo možno opravit mezi 2. a 3. staniční kolejí stávající sypaná nástupiště. Tyto byly nahrazeny novými nástupišti. 1. staniční kolej byla z tohoto důvodu výstavby poloostrovního nástupiště v nezbytné délce přerušena. Dále mezi výpravní budovou a 5. staniční kolejí bylo v rámci stavby postaveno vnější nástupiště. Obě nástupiště v kolejišti jsou plynule napojena na úrovňový přechod, který ústí na pravé straně výpravní budovy. V souvislosti s opravou kolejiště a výstavby poloostrovních nástupišť byla provedena úprava stávajícího staničního zabezpečovacího zařízení.

Původní stav

Stávající_01.jpg
Stávající_03.JPG

Nový stav

Nový_01.jpg
Nový_03.jpg
bottom of page