top of page
pozadi1.jpg

PROGI spol. s r.o. projektová, geodetická a inženýrská činnost zejména v oblasti železničních staveb

Naše projekty

Nový_01.jpg
UL Křížení 
Oprava výhybek v uzlu Ústí n. L. hl.n.

Trať:                  Praha - Děčín hl.n.

Realizace:        2020/2021

Hlavním cílem této stavby bylo doplnění kolejového propojení mezi 3. a 5. staniční kolejí na pražském (jižním) zhlaví v obvodu osobního nádraží ŽST Ústí nad Labem hl.n. Touto úpravou došlo k odstranění úzkého hrdla dopravního programu a tím je zajištěn plynulejší provoz a vytvořen potenciál pro nárůst dopravních relací v ŽST Ústí nad Labem hl.n. Nová kolejová spojka umožní jízdy z koleje č. 3 v ŽST Ústí n. L. hl. n. obvod osobní nádraží do ŽST Ústí n. L. západ a opačně.

V návaznosti na uvažované úpravy kolejiště byla obnovena část železničního svršku. Dále došlo k úpravám trakčního vedení, zabezpečovacího zařízení, byla zkrácena jižní část 2. nástupiště a adekvátně tomu bylo prodlouženo nástupiště v severní části směrem na Děčín.

Nový_03.jpg
ŽST Bečov
Oprava staničních kolejí 1 – 8 a výhybek v žst. Bečov nad Teplou (2. část) – PD

Trať:                 Mariánské Lázně - Karlovy Vary dolní n.

Realizace:        2020/2021

V žst. Bečov nad Teplou bylo opraveno stávající kolejiště. V souvislosti s opravou kolejiště bylo upraveno směrové a výškové uspořádání kolejiště tak, aby bylo možno opravit mezi 2. a 3. staniční kolejí stávající sypaná nástupiště. Tyto byly nahrazeny novými nástupišti. 1. staniční kolej byla z tohoto důvodu výstavby poloostrovního nástupiště v nezbytné délce přerušena. Dále mezi výpravní budovou a 5. staniční kolejí bylo v rámci stavby postaveno vnější nástupiště. Obě nástupiště v kolejišti jsou plynule napojena na úrovňový přechod, který ústí na pravé straně výpravní budovy. V souvislosti s opravou kolejiště a výstavby poloostrovních nástupišť byla provedena úprava stávajícího staničního zabezpečovacího zařízení.

IMG_7878.JPG
ŽST Děčín
Oprava železničního spodku a svršku v ŽST Děčín východ horní nádraží

Oprava SZZ Děčín východ horní nádraží

Trať:                      081 Děčín hl. n. – Rumburk/Česká Lípa hl. n.

                               073 Ústí nad Labem - Střekov – Děčín hl. n.

Realizace:           2020/2021

Účelem stavby „Oprava železničního spodku a svršku v ŽST Děčín východ horní nádraží“  byla oprava železničního spodku a svršku v ŽST Děčín východ horní nádraží. V rámci této akce došlo k úpravě konfigurace stanice. Dále byla provedena sanace a odvodnění části kolejiště a všech výhybek a izolace mostního objektu v evid. km 4,103.

Účelem stavby „Oprava SZZ Děčín východ horní nádraží“ byla oprava SZZ. V rámci této akce byla rovněž provedena oprava staničních kolejí č. 101, 103 a bylo zřízeno jedno vnější a jedno poloostrovní nástupiště s výškou nástupní hrany 550 mm nad TK. Dále byla provedena sanace a odvodnění obou staničních kolejí.

Nový_01.JPG
ŽST Šluknov
Rekonstrukce nástupišť v žst. Šluknov

Trať:                    Traťový úsek 1181 Rumburk –                                   Dolní Poustevna st.hranice

Realizace:           2020/2021

Hlavním cílem stavby byla rekonstrukce stávajících nástupišť a rekonstrukce koleje č. 1 včetně úprav železničního spodku. Součástí stavby byla i rekonstrukce zabezpečovacího a sdělovacího zařízení.  Stavba navazuje na stavbu OŘ Ústí nad Labem – Oprava traťového úseku Rumburk – Velký Šenov. Realizací těchto opatření a vybudováním nových nástupišť v ŽST Šluknov došlo ke zlepšení kvality osobní dopravy a ke zvýšení bezpečnosti a komfortu cestujících.

bottom of page